getProperty方法-Java

System.out.println("java版本号:" + System.getProperty("java.version")); // java版本号
System.out.println("Java提供商名称:" + System.getProperty("java.vendor")); // Java提供商名称
System.out.println("Java提供商网站:" + System.getProperty("java.vendor.url")); // Java提供商网站
System.out.println("jre目录:" + System.getProperty("java.home")); // Java,哦,应该是jre目录
System.out.println("Java虚拟机规范版本号:" + System.getProperty("java.vm.specification.version")); // Java虚拟机规范版本号
System.out.println("Java虚拟机规范提供商:" + System.getProperty("java.vm.specification.vendor")); // Java虚拟机规范提供商
System.out.println("Java虚拟机规范名称:" + System.getProperty("java.vm.specification.name")); // Java虚拟机规范名称
System.out.println("Java虚拟机版本号:" + System.getProperty("java.vm.version")); // Java虚拟机版本号
System.out.println("Java虚拟机提供商:" + System.getProperty("java.vm.vendor")); // Java虚拟机提供商
System.out.println("Java虚拟机名称:" + System.getProperty("java.vm.name")); // Java虚拟机名称
System.out.println("Java规范版本号:" + System.getProperty("java.specification.version")); // Java规范版本号
System.out.println("Java规范提供商:" + System.getProperty("java.specification.vendor")); // Java规范提供商
System.out.println("Java规范名称:" + System.getProperty("java.specification.name")); // Java规范名称
System.out.println("Java类版本号:" + System.getProperty("java.class.version")); // Java类版本号
System.out.println("Java类路径:" + System.getProperty("java.class.path")); // Java类路径
System.out.println("Java lib路径:" + System.getProperty("java.library.path")); // Java lib路径
System.out.println("Java输入输出临时路径:" + System.getProperty("java.io.tmpdir")); // Java输入输出临时路径
System.out.println("Java编译器:" + System.getProperty("java.compiler")); // Java编译器
System.out.println("Java执行路径:" + System.getProperty("java.ext.dirs")); // Java执行路径
System.out.println("操作系统名称:" + System.getProperty("os.name")); // 操作系统名称
System.out.println("操作系统的架构:" + System.getProperty("os.arch")); // 操作系统的架构
System.out.println("操作系统版本号:" + System.getProperty("os.version")); // 操作系统版本号
System.out.println("文件分隔符:" + System.getProperty("file.separator")); // 文件分隔符
System.out.println("路径分隔符:" + System.getProperty("path.separator")); // 路径分隔符
System.out.println("直线分隔符:" + System.getProperty("line.separator")); // 直线分隔符
System.out.println("操作系统用户名:" + System.getProperty("user.name")); // 用户名
System.out.println("操作系统用户的主目录:" + System.getProperty("user.home")); // 用户的主目录
System.out.println("当前程序所在目录:" + System.getProperty("user.dir")); // 当前程序所在目录
System.out.println("平台默认的字符编码:" + System.getProperty("file.encoding")); // 平台默认的字符编码
admin

admin

www.dsttl3.cn

留下你的评论

快留下你的小秘密吧